İnvestisiya Layihələri

Biz sizə ən sərfəli və məhz sizə uyğun səyahəti planlamağa kömək edəcəyik!

Mühasibat uçotu

Hansı biznes xidmətləri sizə daha uyğundur?
Kömək edərik!

İnventarlaşdırma

Sizin üçün hansı istehlak məhsulları
uyğundur? Məsləhət verərik!

IT consulting

Məhz sizin cibinizə və planlarınıza uyğun
maliyyə xidmətlərinin məlumatları bizdə!

Qiymətləndirmə

Enerji və ətraf mühitin gətirdiyi üstünlüklərdən necə yararlana bilərsiniz?Məsləhət verərik!

Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə

  •  Müəssisənin dəyərinin qiymətləndirməsi (biznesin);
  •  Daşınmaz əmlakın qiymətləndirməsi;
  •  Avadanlıqın qiymətləndirməsi (o cümlədən maşın və nəqliyyat vasitələrinin);
  •  Qeyri-maddi aktivlərin və əqli mülkiyyətin qiymətləndirməsi.

Biz zəng edək