“Azər Biznes Konsaltinq” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti – investisiya layihələşdirilməsi, əmlakın qiymətləndirilməsi və özünə maliyyə sualları daxil edən məsləhətlərin verilməsi üzrə ixtisaslaşan yerli konsaltinq şirkətidir.

Göstərdiyimiz peşakar konsaltinq xidmətləri özünə biznes proseslərin optimallaşdırılması, marketinq tədqiqatların aparılması, layihələrin tərtib olunması və idarəedilməsi, satın-almaların idarə edilməsi, iqtisadi modelləşmə və maliyyə təhlilin həyatakeçirilməsi, intellektual mülkiyyətin, daşınar və daşınmaz əmlakın, korporativ maliyyələrin, habelə patentlərin qiymətləndirilməsi sahələrini daxil edir. Müəssisənin mütəxəsisləri tərəfindən tərtib edilmiş metodikalar (beynəlxalq təcrübəyə uyğun) təcrübədə müvəffəqiyyətlə istifadə olunan strateji planlaşdırma proseslərin, maliyyə və investisiya təhlilin, biznesin qiymətləndirməsinin metodik təminatın bünövrəsini qoydu. Mütəxəsislərin peşakarlığı uzun müddət müvafiq bazarda
işləyərək toplamış zəngin təcrübənin mövcudluğu ilə və əsasən öz  peşakarlılığını işdə sübut etməyə bacarıqları ilə bir sıra təşkilatlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.

biznes münasibətlərinin professional səviyyədə inkişaf etdirilməsi və müvafiq standartlara riayət edərək yüksək səviyyəli konsaltinq xidmətləri göstərməklə, şirkətin əməkdaşlarına layiqli münasibət göstərməklə göstərdiyimiz xidmət növləri üzrə hüquqi və fiziki şəxslərin iqtisadi inkişafı və rifahının yüksəldilməsi istiqamətində öz töhvəsini verməkdir.

Sizin biznesinizə necə kömək edə bilərik?

  •  Gəlirliyi və dəyərin artmasını təmin etmək üçün biznesin inkişafının optimal strategiyasının seçilməsi;
  • İntellektual, maddi və maliyyə resursların daha effektiv istifadə olunması üçün təşkilati strukturun və xüsusi biznes proseslərin yenidən qurulması və rəqabət mübarizəsində artımın və liderliyin yüksək potensialını təmin edilməsi;
  •  Kapitalın səfərbər edilməsi və inkişaf edən biznesin gərəkli maliyyələşdirilməsini təmin edilməsi.

Biz zəng edək